Lidskost ve zdravotnictví 


Ministerstvo zdravotnictví ČR

Testimoniál CZ, 2023


Pacientský Hub, projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, který si klade za cíl zlepšit komunikaci a spolupráci mezi pacienty a lékaři. Na konferenci se uskutečnily rozhovory s některými účastníky projektu, kteří sdílejí své zkušenosti a postřehy o tom, jak jim Pacientský Hub pomohl v jejich zdravotnické cestě. Tyto rozhovory byly sestříhány do testimoniál videí.